• ເປົ້າຫມາຍຂອງໂຮງຮຽນ

    1. ການດູແລສຸມໃສ່ການ, ການດູແລທາງຈິດໃຈຄຽງຄູ່ຮ່າງກາຍ.

    2. ສົ່ງເສີມການດູແລເປັນມືອາຊີບທີ່ຈະກ້າວເຂົ້າໄປໃນລະດັບສາກົນ.

    3. ປະເທດໄທໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ແລະສາມາດເຮັດວຽກທີ່ມີລາຍຮັບຫມັ້ນຄົງ.


ລົງທະບຽນ

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈ ເປີດປະຕູຮັບກັບພວກເຮົາ ພຽງແຕ່ກົດປຸ່ມໄປໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ.