ภาษาอื่นๆ -->

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรทางการพยาบาล

หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ( BASIC )

เน้นสอนพื้นฐานอาชีพการพยาบาลเบื้องต้นรวมถึงการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก สำหรับผู้ที่สนใจทำงานในโรงพยาบาล คลินิกและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก หรือผู้ที่ต้องการเรียนไว้เป็นความรู้ เพื่อใช้ในการดูแลคนใกล้ตัว

ระยะเวลาเรียน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น
ใช้เวลาเรียน 6 เดือน (ทฤษฎี 3 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน)

ค่าเรียน 55,000 บาท

คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า, ม.6, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี, ปริญญาโท
  2. อายุ 15-45 ปี
  3. ต้องการความก้าวหน้าและมีใจรักการบริการ
  4. สุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อ
  5. ไม่จำกัดเพศ

หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ
( AGING )

รับใบประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ

ระยะเวลาเรียน

ทฤษฏีและปฏิบัติเป็นเวลา 2 เดือน
ฝึกงานเป็นเวลา 2 เดือน

ค่าเรียน 39,000 บาท

คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า, ม.6, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี, ปริญญาโท
  2. อายุ 15-45 ปี
  3. ต้องการความก้าวหน้าและมีใจรักการบริการ
  4. สุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อ
  5. ไม่จำกัดเพศ

หลักสูตรผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กเข้มข้นระยะสั้น
( HELPER )

เป็นหลักสูตรที่สอนการช่วยดูแลขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก แต่มีเวลาจำกัด หรือผู้ที่สนใจทำงานสายงานสุขภาพแต่ไม่มีวุฒิ ม.3 ผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้สามารถเรียนจบได้อย่างรวดเร็วและประกอบอาชีพผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กได้ทันที

ระยะเวลาเรียน

วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-16.00 น
ใช้เวลาเรียนประมาณ 4 สัปดาห์

ค่าเรียน 25,000 บาท

คุณสมบัติ

  1. อายุ 15-45 ปี
  2. ต้องการความก้าวหน้าและมีใจรักการบริการ
  3. สุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อ
  4. ไม่จำกัดเพศ

หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลภาคพิเศษ-วันอาทิตย์
( BASIC-WEEKEND )

เป็นหลักสูตรที่สอนพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาลเบื้องต้นรวมถึงการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กเหมือนกับหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลเพียงแต่ใช้เวลาเรียนในวันอาทิตย์เพียงวันเดียว เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำและต้องการจะเปลี่ยนมาทำอาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (N.A.) หรือผู้ที่ทำงานสายสุขภาพอยู่แล้วและต้องการวุฒิรับรองการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ

ระยะเวลาเรียน

ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น.
ใช้เวลาเรียนรวม 523 ชั่วโมง + เก็บชั่วโมงฝึกงาน 420 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า, ม.6, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี, ปริญญาโท
  2. อายุ 15-45 ปี
  3. ต้องการความก้าวหน้าและมีใจรักการบริการ
  4. สุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อ
  5. ไม่จำกัดเพศ

สมัครเรียนหลักสูตรของเรา กดตรงนี้ เพื่อเข้าหน้าสมัครเรียน

โหลดใบสมัครต่างๆ หน้าเวปของเราจะทำการอัพเดททุกวันนะครับ เพื่อจะได้แจ้งให้ทราบตลอดว่าในแต่ละหลักสูตรเปิดรับสมัครหรือปิดรับสมัครไปแล้ว รวมไปถึงการการแจ้งแต่ละหลักสูตรว่าจำนวนผู้สมัครเต็มแล้วหรือยัง การประกาศข่าวสาร โปรโมชั่น กำหนดการต่างๆ เพื่อให้ท่านได้เตรียมตัวจัดสรรเวลาล่วงหน้าได้ถูก ส่วนเอกสารในการโหลดด้านในจะแจ้งให้ทราบถึงการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ โครงสร้างหลักสูตรการสอน คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร วันเวลาสถานที่ ของแต่ละหลักสูตร.