• เป้าหมายของโรงเรียน

    1. มุ่งเน้นการบริบาลทางด้านจิตใจควบคู่ไปกับการบริบาลทางร่างกาย

    2. ส่งเสริมวิชาชีพด้านการบริบาลให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติ

    3. สนับสนุนให้คนไทยที่มีความรู้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง


สมัครเรียน

หากท่านมีความสนใจ จะสมัครเรียนกับเรา กรุณากดปุ่มด้านบนนี้นะคะ